Değer zinciri yaklaşımıyla yaşadığımız dünyaya ve paydaşlarına fayda yaratmak ve pozitif katkı sağlamak üzere SUTEKS GROUP olarak, sürdürülebilirliği çalışma politikasının merkezinde tutuyoruz.

Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar her aşamaya bu bakış açışıyla yaklaşıyor, sürdürülebilirliği içselleştirdiğimiz bir yönetişim yapısına sahibiz.

Hazır giyim sektöründeki zorlukların da farkında olarak, hem ülke çapında hem de sektör özelinde sürdürülebilir politikaların ve uygulamaların oluşmasında gösterdiğimiz çalışmalarla öncü bir kurum rolünü üstleniyoruz.

Kurumsal Sürdürülebilirlik stratejilerimiz, politikalarımız ve faaliyetlerimiz Sürdürülebilirlik ve Sosyal Uygunluk Çalışma Komitesi öncülüğünde, İnsan Kaynakları Yönetimi Komitesi ve Çevre Çalışma Grubumuzla el ele yürütülüyor.

Değer zincirimizdeki riskleri ve fırsatları HIGG Index gibi öz denetleme araçları ve bağımsız üçüncü parti denetçilerinden Fair Wear Foundation gibi kurumlarla değerlendiriyoruz.

Uygulamalarımızı iyileştirmesi ve yön vermesi adına uluslararası girişimlerde ve platformlarda aktif olarak yer alıyoruz ve özellikle aşağıdaki alanlarda deneyim ve uygulama paylaşımıyla örnek oluyoruz:

  • İnsana Yaraşır İş
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • İnsan Hakları

Uluslararası standarlarda üretim yapmak işimizin en kilit noktası.

Bu sebeple düzenli olarak uluslararası çapta akreditasyon testlerine ve denetlemelerine tabi oluyoruz. (Örneğin, SGS, INTERTEK, Bureau Veritas)

Test sonuçlarımız arşivleniyor ve müşterilerimizle paylaşılıyor.

CERES tarafından yakın zamanda gerçekleşen denetimler sonucunda Global Organic Textile Standard (GOTS) ve Organic Content Standard Version 2.0 kriterlerine uygunluk sertifikalarımızı aldık.

GLOBAL COMPACT

SUTEKS Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UN Global Compact) imzacısıdır. 2000 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Küresel İlkeler Sözleşmesi, bugün 145 ülkede 12.000 imzacısı ile en geniş kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilirlik girişimidir. İmzacılarının 8000’den fazlası özel sektör kurumlarıdır.

SUTEKS 2017 Global Compact Raporu

UN WEPs

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve UN Global Compact’in bir ortak girişimidir. SUTEKS Group WEPs girişimini Türkiye’den imzalayan ilk orta ölçekli işletmedir. 2013 yılında WEPs Liderlik Onur Ödülü’ne hak kazanan SUTEKS Group CEO’su Nur Ger, 2016-2018 yılları arasında WEPs İş Dünyası Sözcüsü rolünü üstlenmektedir.

weprinciples.unglobalcompact.org

ETİK KOD

SUTEKS Group etik ticaretin en yüksek standartlarına ve genişletilmiş tedarik zinciri boyunca evrensel ilkeleri ilerletmeye bağlı kalmaktadır. Bu nedenle SUTEKS tüm tedarikçi ve taşeronları da dâhil olmak üzere tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşlarından SUTEKS Tedarik Zinciri Etik ve Sorumlu Ticaret Kurallarına bağlı olmayı talep etmektedir.